پوشه

این کارتن به صورت یک تکه بریده شده و دارای کفه و دیواره‌های صاف می‌باشد که لبه‌ها همگی روی کارتن به هم می‌رسند.

کارتن معمولی (آمریکایی)

یکی از رایج‌ترین مدل‌های جعبه می‌باشد که بسیار کارآمد و کاربردی است. همه درب‌ها هم اندازه می‌باشند، دو درب‌ بیرونی معمولا نصف طول دو درب دیگر می‌باشند که بدین صورت هنگام بسیته شدن در مرکز قرار می‌گیرند.

کارتن نیمه

کاملا مشابه با کارتن معمولی تنها با این تفاوت که چهار لبه بالایی را ندارد.