کارتن 2 پوششی

این کارتن به صورت یک کارتن تلسکوپی ساخته می‌شود و علاوه بر آن یک کارتن دیگر با ابعاد کارتن بالایی زیر کارتن وسطی قرار می‌گیرد. این کارتن تنها از یک طرف باز می‌شود. بسیار مناسب برای محصولات سنگین و بلند می‌باشد، زیرا سطح مقطع آن کاملاً مقاوم می‌باشد.