کارتن‌های تسکوپی

این مدل کارتن به صورت 2 کارتن مجزا ساخته می‌شوند که به صورت زیره و روی با یک‌دیگر سر هم می‌شوند.