کارتن معمولی (آمریکایی)

یکی از رایج‌ترین مدل‌های جعبه می‌باشد که بسیار کارآمد و کاربردی است. همه درب‌ها هم اندازه می‌باشند، دو درب‌ بیرونی معمولا نصف طول دو درب دیگر می‌باشند که بدین صورت هنگام بسیته شدن در مرکز قرار می‌گیرند.