پوشه

این کارتن به صورت یک تکه بریده شده و دارای کفه و دیواره‌های صاف می‌باشد که لبه‌ها همگی روی کارتن به هم می‌رسند.