کارتن با درب‌های همپوشانی

عرض درب این کارتن‌ها یکسان می‌باشند که درب‌های بیرونی هم دیگر را به اندازه 2 سانتی‌متر و یا بیشتر می‌پوشانند. درب این کارتن‌ها به راحتی بسته می‌شوند. این کارتن‌ها معمولا زمانی استفاده می‌شوند که طول کارتن زیاد می‌باشد و فاصله بین درب‌های داخلی بیش از حد معمول می‌شود. با استفاده از این روش کارتن محکم‌تر می‌شود.

کارتن با درب‌های کاملاً همپوشانی

عرض و طول درب‌ها یکسان می‌باشند. این کارتن‌ها برای محافظت کامل اشیا شکننده به کار می‌رود. مخصوصا اشیایی که سطح مقطع سنگینی دارند. ضخامت اضافه روی جعبه مقاومت خوبی به آن می‌بخشد.

کارتن قفل دار 3،2،1 دکمه

چهار درب زیرین دایکات بوده و به سادگی سرهم می‌شوند. مصرف کننده ابتدا درب بزرگ پایینی را بسته، سپس دو لبه‌ی کناری را روی آن گذاشته و همه را به وسیله لبه چهارم به یکدیگر قفل می‌کند. کارتن ذکر شده جهت ارسال بسته‌های کوچک که از وسایل حمل اتوماتیک استفاده نمی‌شود به کار می‌رود. این کارتن برای اشیا سنگین مناسب نمی‌باشد.

درب‌های بالایی را می‌توان به هر نحوی که می‌خواهید ساخت.